Program

6., 11. i 13. 11. 2015. / više lokacija /pARTicipacija /// istraživanje radnih prostora riječkih kreativaca

Martina Čip i Nina Raimann / 6. 11. u 16 h / studio, Braće Branchetta 12

Petra Karuza i Federico Gori / 11.11. u 17.30 h / Društvo arhitekata Rijeka, Dežmanova 2a

Tomica Grubiša i Nika Rukavina / 13. 11.u 18 h / atelje, Križanićeva 3a

*za posjete ateljeima / studijima možete se prijaviti mailom na kombinat@kombinat.com.hr (nasloviti mail – pARTicipiram)

Ne budi panj! pARTicipiraj!

9. 11. / Korzo

USSUD-ov Vox populi /// Izađi pred ploču i na njoj “riješi” svoju misao, kritiku, stav, emociju, razmišljanje, ideju o našoj i vašoj Rijeci //// ili“Gdje se vidim 2020 ?”

10. 11. 2015. / u 18 h / Palach

Ne možeš dvaput u istu Rijeku ući /// Dinamična prezentacija (van)riječkih kreativaca u 7 – minutnom formatu i uz postavljena pitanja Tko sam? Što radim? Da li Rijekom uzvodno ili nizvodno?

12. 11. 2015. / u 18 h / Palach

Mrtvi kanal /// Tribina na kojoj se pitamo je li Rijeka zaista (samo) tranzitni grad? Mora li ona uvijek to i ostati? Ostaju li mladi ljudi u Rijeci i koja je „poticajna strategija“ za mlade i njihove ideje? Kako stvoriti prostor za njih? Vole li Rijeku više oni koji u njoj ostaju?